КАЧЕСТВО И УСТОЙЧИВОСТ
Качество
Всички наши продуктови категории отговарят на международните критерии за безопасност и качество, като спазват и всички регулаторни изисквания. Vardiola притежава следните сертификати:
• ISO 9001: 2008 СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО в търговията със суровини за козметиката, фармацевтичната и хранителната промишленост.
• ISO 14001: 2004 СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА в търговията със суровини за козметиката, фармацевтичната и хранителната промишленост.
• ISO 22000: 2005 СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ХРАНИТЕ във всеки аспект на хранителната верига.
Устойчивост
Избираме да си партнираме и да представляваме доставчици, които вече следват или са си поставили цели по отношение на устойчивите практики, напр. проследяване на произведените съставки през цялата верига на доставка, подкрепа за социално-икономическата устойчивост на земеделските производители и общностите, опазване на околната среда и др.
Био качества
Важно е да се отбележи, че редица от нашите продукти се предлагат и в био вариант - Organic Qualities (BIO). По-конкретно в категорията Добавки за Вино и ние се гордеем, че сме специализирани в био технологични продукти, придружени от сертификати, които съответстват на твърденията за био вино ("Organic Wine").
Contact us with any convenient way:

E-mail: info@vardiola.net
Phone: +359 2 8323031

© All Right Reserved. Vardiola
e-mail us: info@vardiola.net