СТРАТЕГИЯ И МЕЖДУНАРОДНО ПРИСЪСТВИЕ
Нашата стратегия
Ние непрекъснато се разрастваме заедно с нашите клиенти, следвайки Стратегията за разширяване, която е фокусирана върху диверсификацията на портфолиото ни, както и върху неговата интернационализация.
Имплементираме нашата стратегия чрез:
Подновяване на нашето текущо портфолио, за да гарантираме, че предлагаме широк избор от най-новите, ефективни и подходящи продукти.
Въвеждане на нови продуктови категории в съответствие с нуждите на нашите клиенти, очакванията на потребителите и световните тенденции.
Създаване на нови партньорства с доказани доставчици.
Иницииране на нови партньорства с клиенти, активни в настоящите ни пазари, както и в нови географски области, като по този начин постоянно увеличаваме пазарния си дял.


През 2016 г., като следваща стъпка към подкрепа на Стратегията ни за разширяване, създадохме нова роля в екипа ни, тази на Продуктовия мениджър. Продуктовите мениджъри са специализирани в анализирането и оценката на възможностите и потенциала за растеж. Освен това всички членове на екипа ни са силно ангажирани с нашата стратегия и отдадени на идентифицирането на нови бизнес възможности в техните сектори.
Географското ни разширение се отплаща! През 2016 г. нашите експортни пазари генерират 20% от общите ни приходи!


86%
2014
85%
2015
80%
2016
Растем заедно
Vardiola е успешна корпорация със среден годишен прираст от 7,5% (2007 г.-2017 г.)

Международна търговска дейност
Седалището ни може да е в България, но ние сме международна компания. С продажби в Югоизточна Европа, Северна Африка, Близкия Изток и Централна Азия ние непрекъснато търсим нови клиенти и пазари, за да разширим бизнеса си и да имаме възможността да предоставим стоки с добавена стойност на повече домакинства. Поради тази причина сме назначили отделни търговски представители към всички наши експортни пазари.
Партньорства с международни доставчици
Многонационалният характер на нашия бизнес се изразява и в многобройните доставчици от цял свят, които представляваме, като повечето от тях се намират в Западна Европа и САЩ. От водещи световни пазарни лидери до стартиращи фирми, предлагащи нишови, но високо-иновативни продукти, всички наши доставчици имат едно предимство, което ги обединява: всички те са получили признание за отличното качество на техните специализирани съставки.
Продължителен успех
Непрекъснатият ни успех на пазарите, на които сме активни, сочи към бъдещо географско разширяване чрез партньорства с нови клиенти и доставчици, както и чрез постоянно обновяване на нашето портфолио.


Бихте искали да станете партньор на Vardiola?
Свържете се с нас!

E-mail: info@vardiola.net
Phone: +359 2 8323031

© All Right Reserved. Vardiola
e-mail us: info@vardiola.net