Вино

През 2017 г. Vardiola навлезе в категорията Добавки за вино, отчитайки значителния напредък и потенциал във винопроизводството. Решена да предостави отлично качество и иновации в портфолиото на продукта си, Vardiola си партнира и представлява компания силно ориентирана към развойната дейност, която разработва нови биотехнологии, енологични специалитети и иновативни техники във винопроизводството.

ПОДХОД КЪМ ДОБАВКИТЕ ЗА ВИНО

„Заедно ние можем да задоволим небцето на най-взискателните виноентусиасти!"


Модел на услугата

Нашите добавки за вино са само част от услугата, която включва непрекъсната подкрепа на клиента и предоставяне на ноухау. В частност, в зависимост от предизвикателството на клиента, съвместно създаваме индивидуални решения, в които са комбинирани правилните адитиви за вино за постигането на оптимален резултат. След това проследяваме продукта през целия му жизнен цикъл и предлагаме възможни адаптации и подобрения. Освен това активно споделяме познания върху последните тенденции в енологията и иновациите във винената индустрия, за да сме сигурни, че заедно с нашите клиенти винаги сме на стъпка пред конкурентите.
ПОРТФОЛИО НА ДОБАВКИТЕ ЗА ВИНО – Vardiola „Одобрено и сертифицирано от O.I.V." (Международна организация по лозата и виното)

Богатият набор от адитиви за вино задоволява всяка нужда и предизвикателство, пред които може да се изправи един винопроизводител по време на производството на вино, „от доставянето на гроздето до напълването на бутилката". Ние носим съответните ползи за всички видове вина – сухи, сладки и пенливи, и за всички качества, дори и за най-престижните вина, с деликатни и изискани профили. Нашите продукти са подходящи за многобройните и уникални сортове и за всички модерни методи за производство на вино.
Нашите добавки за вино са сертифицирани и одобрени от O.I.V. (Международната организация за лози и вина) и допринасят за ниското ниво на SO2 (серен диоксид) в крайния продукт. Ние се гордеем, че сме се специализирали в биотехнологични продукти, които са сертифицирани за консумация като органични вина.
Разгледайте нашето портфолио, включващо ферментационни материали и производствени продукти.
Ферментационни материали
Дрожди. Предлагаме голямо разнообразие от повече от 20 вида! Ние сме се специализирали в дрожди без ГМО. През следващата година Vardiola ще продължи да изпробва и оптимизира своите дрожди за различните видове грозде.
Танини за ферментация с висок антиоксидантен ефект
Ензими PE, PG, PL, бета-глюканаза, бета-гликозидаза, лизозим с висока ензимна активност.

Органична линия нутриенти: мултифункционални адитиви с антиоксидантна активност и принос към органолептичните показатели.
Неорганични материали
Продукти за обработка:
Танини за стареене
Манопротеини
Дъбови алтернативи – френски и американски дъб.
Избистрящи агенти без алергени (грахов протеин и смески, които допринасят за органолептичните характеристики), както и конвенционални.
Стабилизатори – желатин, филтри
Сурови материали

Да обсъдим вашите нужди и предизвикателства и да намерим правилното решение/я за вас!